Visie

Door effectief te werken bereik je je doel met zo weinig mogelijk middelen. Dat is de rode draad in de verschillende definities van effectiviteit.

Effectief werken is voor ons onlosmakelijk verbonden met een goede manier van samenwerken. Daarbij is het nodig dat je letterlijk hetzelfde beeld voor ogen hebt van dat waar je naar toe werkt. Noem het je visie, missie, doelstelling, speerpunt, opgave, ‘whatever’. Als je niet hetzelfde eindplaatje voor ogen hebt, kun je het schudden.

Het is dus belangrijk om vanuit een gedeelde visie (laten we het zo noemen) te werken. Om zeker te weten dat je hetzelfde beeld voor ogen hebt, is het belangrijk elkaar goed te (blijven) bevragen. Dat kan aan de hand van de Ingrediënten voor Effectief Samenwerken®. Vergeet je één van deze ingrediënten of sta je hier niet voldoende bij stil? Dan loop je daar in de praktijk onherroepelijk tegenaan. Daarnaast is het ook belangrijk om zeker te weten dat je elkaar goed begrijpt. Dat doe je door heldere taal te gebruiken. Heldere taal is voor ons kort en bondig en vrij van vakjargon. Vakjargon bevat containerbegrippen en abstracte termen. Als je deze gebruikt loop je het risico dat je dénkt dat je elkaar begrijpt, maar dat dat in werkelijkheid niet zo is. Bevraag elkaar maar eens: wat versta jij onder ‘in control-zijn’, ‘risicomanagement’, ‘rechtmatigheid’ enz.? Je zult ervaren dat je daar een verschillend beeld bij kan hebben.

Een gezamenlijke visie ontwikkel je door met elkaar aan de slag gaan (werkvormen) en door te werken met visualisatie. Op deze manier ontstaat er positieve energie. Visuals helpen je om elkaar (letterlijk) duidelijk te maken hoe je het eindplaatje of de weg daar naar toe voor je ziet. Op die manier weet je of je langs elkaar heen praat (of niet).

Last but not least: werkvormen en visuals maken het hele proces leuker! Dat is belangrijk, want:

If it ain’t fun, it won’t get done!

 Om je te laten zien hoe wij ‘in control-zijn’ voor ons zien, hebben we een visual gemaakt. Je ziet ‘m bovenaan deze pagina. Het is het rustig slapende mannetje. Hij is in-control: met de visie voor ogen (bergen) heeft hij een totaalbeeld van de verschillende scenario’s (wegen) en van de obstakels (water, boomstammen, brug) die hij onderweg tegenkomt. Door dit inzicht is hij in staat een bewuste keuze te maken van de weg die hij wil bewandelen. Hij kan zich voorbereiden op wat hij onderweg tegen komt. Dát is voor ons in-control zijn!

Je kunt het Public Connect Model hier aanvragen, zodat je een concreter beeld krijgt van de Ingrediënten voor Effectief Samenwerken.

inzicht pen c cyclus alles overzien doelmatigheid sturen helpende hand prestatieindicatoren samenwerken voorspelbaarheid integraliteit rechtmatigheid beheersen gestructureerd werken bewust keuzes maken voorkant van proces middel en geen doel kwaliteit continu grip hebben rustig slapen bijsturen normen en kaders

In control zijn volgens Gerti Brevink

Wil je van gedachten wisselen of heb je een vraag?
06 52 63 49 28 info@public-connect.nl

Contact opnemen
Public Connect